Born in the Netherlands in 1956. I completed my artstudies at the rijksacademy in Amsterdam.

From start I specialized in realistic bronze sculptures, in which I try to shape the poetic playfulness of life as I observe and enjoy it in people and animals.

----

Geboren in Nederland in 1956.

Na mijn beeldhouwopleiding aan de Rijksacademie te Amsterdam heb ik mij voornamelijk gespecialiseerd in het vervaardigen van realistische bronzen beelden.

Als voornaamste inspiratie, tracht ik in mijn werk de poëtische speelsheid van het leven, zoals ik het observeer en geniet in mens en dier, te verbeelden.